Børneundersøgelser

børn

I Danmark er det fastlagt ved lov at alle børn skal tilbydes syv forbyggende helbredsundersøgelser i løbet af de fem første leveår.

Børnene har samtidig mulighed for at deltage i et vaccinationsprogram.

Ved hver enkelt af de forebyggende undersøgelser vurderer den praktiserende læge, om barnet er i trivsel, og om det udvikler sig som forventet i forhold til sin alder. Samtidig bliver barnet undersøgt med udgangspunkt i  eventuelle kendte sygdomme samt forældrenes ønsker.

Hvad er forebyggende børneundersøgelser?
Alle danske børn i alderen 0 til 5 år bliver tilbudt syv forebyggende helbredsundersøgelser hos deres praktiserende læge. De bliver også tilbudt at deltage i et vaccinationsprogram. Undersøgelserne og vaccinationerne er med til at give danske børn de bedst mulige betingelser for en sund udvikling.

De forebyggende helbredsundersøgelser sker i alderen:

5 uger
5 mdr.
12 mdr.
2 år
3 år
4 år
5 år

Ved hver undersøgelse vurderer lægen, om barnet er i trivsel, og om det udvikler sig som forventet i forhold til sin alder (alderssvarende). Derudover rådgiver lægen om eventuelle kendte sygdomme hos barnet og/eller problemstillinger fremført af forældrene.

Hvad undersøger lægen til en børneundersøgelse?
Et barn er i trivsel, hvis det vokser som forventet. Det afgør lægen ved at måle og veje barnet ved hver helbredsundersøgelse. Et barn, der var lille ved fødslen, vil forventeligt være mindre ved 2 års alderen end et barn, der var stort ved fødslen. Læger taler om, at barnet følger sin vækstkurve. Barnet er i trivsel, hvis højde og vækst følger bestemte kurver afhængig af fødselsvægten.